Battle Realms จะวางจำหน่ายบน Steam ในตอน ตี 3 ที่จะถึงนี้ ในราคา $9.99
Battle Realms เกมวางแผน RTS ระดับตำนาน กำลังจะกลับมาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในรูปแบบ Early Access บน Steam ในตอน ตี 3 ที่จะถึงนี้ ตามเวลาในประเทศไทย โดยจะวางจำหน่ายในราคา $9.99 (ราคาโซนไทยน่าจะราว 189 – 300 บาท ไม่เกินนี้)

https://www.facebook.com/LairoftheLotus/posts/2400723873500347?tn=K-R